Cha mẹ đã hi sinh cả thanh xuân cho con cái, con cái cũng đã lớn rồi, đã đến lúc lấy lại thanh xuân của chính mình thôi......

Tiếp tục